Screenshot_1.png

line.png.c9404d4e189b76fadfd5d75c64048bca.png

חוקים להגשת תלונה :

 1. אין להגיב בתלונה שאתם לא קשורים אליה.

2.אין לקלל, להעליב או לפגוע בשחקן בכל דרך שהיא בתלונה.

3. אין להספים חברי צוות בנוגע לתלונה בפורום.

4. במידה ומסופקות הוכחות, יש להראות את שני הצדדים בצורה שווה (אין לחתוך קטעים מהקלטות/לערוך תמונות).

 

חוקים לדיווח על באגים:

1. אין להגיב באשכולות דיווח על בעיות אלא אם זה הערה או הארה על הבעיה שתעזור לפתרונה.

2. שם האשכול יהיה: "דיווח על באג בשרת ה-(שם השרת)".

3. אין לכתוב על באג שקרי או באג שלא קיים.

4. מומלץ לספק צילום של הבאג במידה ויש (תורם למהירות הטיפול).

5. במידה ואשכול אחר דיווח על באג והבאג נמצא בטיפול אין לפתוח אשכול על אותו באג.

6. כל בעיה שנמצאת בטיפול לוקחת זמן ויש להמתין בסבלנות עד טיפולה.

 

חוקי ההצעות לקלאבים:

1. שם האשכול חייב להיות: "הצעה לשרת ה-(שם השרת/כל השרתים)".

2. במידה ורעיון נדחה, ניתן לפתוח אשכול מחדש על הרעיון רק לאחר שבועיים.

בפתיחת הצעה מומלץ לפתוח סקר בכדי לראות את דעת השחקנים על ההצעה.

כל ההצעות יילקחו בחשבון, אך לא כולם ייתווספו לשרתים. הנהלת הקהילה היא זו שתחליט.

 

טופס הורדת באן :

ציטוט

שם פרטי :

שם המשתמש בסטים :

סטים איידי : 

שם האדמין שנתן את הבאן : 

השרת בו ניתן הבאן : 

התאריך בו ניתן הבאן :

סיבת הבאן : 

הערות :

 

טופס תלונה על אדמין/מנהל :

ציטוט

שם פרטי :

שם המשתמש בסטים : 

האדמין עליו אתה מתלונן :

סיבת התלונה :

התאריך בו התרחש המקרה :

הוכחות (אם יש) :

הערות :

 

טופס תלונה על שחקן :

ציטוט

שם פרטי :

שם המשתמש בסטים :

השחקן עליו אתה מתלונן :

קישור לסטים של השחקן עליו אתה מתלונן :

סיבת התלונה :

הוכחות (אם יש) :

הערות :

 

טופס דיווח על באגים:

ציטוט

שם המדווח:

השרת בו קרתה הבעיה: 

פירוט על הבעיה:

צילום של הבעיה (במידה ויש):

הערות:

 

טופס הצעות לקלאבים:

ציטוט

שם מגיש ההצעה:

תאריך הגשת ההצעה:

שם השרת : (שם השרת)

פירוט על ההצעה:

מדוע אני חושב שההצעה שלי טובה:

קישור לפלאגין (במידה ויש):

הערות:

 

line.png.c9404d4e189b76fadfd5d75c64048bca.png

המשך גלישה מהנה, צוות קהילת CS:GO.

קישור ישיר להודעה
שתף באתרים אחרים